Reinigungs- und Desinfektionsmittel für den Gewächshausgartenbau und den Solarbereich
                

Zilver gestabiliseerde waterstofperoxide

Depot effect & effectiviteit van gestabiliseerde waterstofperoxiden
In de glastuinbouw is het recirculeren van overtollige voedingsoplossing, het zogenaamde drainwater, voor veel teelten gebruikelijk. Hergebruik van drainwater betekent echter een risico voor wat betreft de verspreiding van wortelziekten, die in het drainwater aanwezig kunnen zijn.
Het drainwater kan worden ontsmet door middel van verhitting, ozon of UV. Deze methodieken ontsmetten het drainwater maar hebben geen depotwerking, dat wil zeggen dat in het drainwater dat naar de planten gaat geen actieve stoffen aanwezig zijn, die eventuele verspreiding van wortelziekten binnen het teeltsysteem kunnen voorkomen.
Producten op basis van waterstofperoxide kunnen het drainwater ook ontsmetten.
Deze producten hebben wel een depotwerking, zodat de planten continu beschermd kunnen worden tegen eventuele belagers. Verspreiding van wortelziekten binnen de teeltgoten kan zo worden voorkómen. Bovendien kan verstopping van de druppelaars door deze middelen ook worden verminderd. De effectieve concentratie van deze middelen is bepalend of ze in de teelt kunnen worden toegepast; hoge concentraties kunnen leiden tot fytotoxiciteit.
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn